• Stacks Image 185819
  • Stacks Image 185821
  • Stacks Image 185823
  • Stacks Image 185876

Groenendaltocht op zaterdag 30/6/2018

Wegens Kwenenboskermis kan onze Groenendaltocht opnieuw niet starten in het Cultuurcentrum Groenendal. We starten daarom terug in het Parochiaal Centrum van Schelderode.
De wandelaars zullen ook deze keer kunnen genieten van de mooie en rustgevende Scheldevallei.
De 6 km-stappers wandelen na enkele honderden meters over de Melsenbeek. Hier kunnen we het eerste resultaat zien van de natuurinrichtingswerken in de Scheldemeersen, uitgevoerd door het Provinciebestuur in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en de Gemeente Merelbeke. Dit is een gebied van in totaal 346 hectaren op de rechteroever van de Schelde. Oorspronkelijk is het een open gebied met overwegend vochtige weilanden. Er wonen en broeden veel zeldzame watervogels zoals de pijlstaart, de smient en de wintertaling. De heringerichte Scheldemeersen moeten uitgroeien tot een paradijs voor wandelaars en fietsers. Door het natuurinrichtingsproject moet het gebied ecologisch weer waardevoller worden. Het meersengebied moet behouden blijven en verder ontwikkeld worden. Ook aan het waterpeil zal gewerkt worden. Het natuurlijk systeem van hoge waterstand in de winter en dalende waterstand in de zomer moet hersteld worden. De Melsenbeek, die door het gebied stroomt, wordt grondig aangepakt. Het slib wordt uit de beek geruimd en de oevers worden opnieuw ingericht. De werken zullen niet alleen de natuur in het gebied ten goede komen. Ook fietsers en wandelaars zullen volop van het heringerichte gebied kunnen genieten. De wandelwegen zullen hersteld worden en er zullen ook infoborden in het domein komen. Met deze natuurinrichtingswerken wordt een prachtig stuk natuur in Merelbeke behoed van de ondergang.

Zo bereiken we de rustpost achter de kapel van de Kwenenbos. Richting Schelderode zien we de molen. Na een omvangrijke nieuwe restauratie die zich momenteel opdringt, zal de Dienst Erfgoed hem opnieuw maalvaardig verklaren en kan de meelproductie weer op gang komen.

De 12 km volgt de Schelde tot aan de afslag naar de historische Sint-Elooiskapel. Deze kapel werd vermoedelijk reeds in de 13de-14de eeuw opgetrokken ter ere van Sint-Elooi. In de Scheldestreek werd deze heilige vereerd als behoeder tegen pest en andere besmettelijke ziektes. Bovenal staat Sint-Elooi bekend als patroonheilige van de smeden en de metaalbewerkers. We maken een ommetje door het Kwenen-bos om zo de rustpost te bereiken. Na de rust gaan we langs Schelderomolen en het Nerenbos terug naar de startzaal.

De 16 km maakt eerst een lus richting Melsen. Doorheen een natuurgebied wandelt men langs de Melsenbeek naar Melsen om via de Bollaert naar de startzaal terug te keren. Een 2de lus volgt de 12 km.

De 20 km maakt een 1ste lus zoals de 16 km. maar maakt een ommetje naar het jaagpad van de Schelde om daarna de 16 km te vervoegen en zo naar de rustpost te gaan. De 2de lus volgt de 12 km.
Voor de liefhebbers van 24 km voorzien we een 1ste lus zoals de 20 km. De 2de lus volgt in grote lijnen de 20 km maar wordt hier en daar uitgebreid met een ommetje.

Het goede weer is besteld dus verwachten we jullie allen op 30 juni op onze organisatie.

Volgende afstanden kan men bewandelen: 6-12-16-20-24 km

groenendaltocht
Stacks Image 514
Stacks Image 516
Stacks Image 550
Stacks Image 954
Stacks Image 697
Stacks Image 531

HitCounter

90.469