Groenendaltocht op zaterdag 10/8/2019 - CC Groenendal, Brandegems Ham, Merelbeke.Om de naam van onze Groenendaltocht in ere te houden hebben we deze tocht verplaatst naar 10 augustus 2019.
De wandelaars zullen ook deze keer kunnen genieten van de mooie en rustgevende Scheldevallei.
Alle afstanden wandelen via de Langeweide of de historische Sint-Elooikapel naar het jaagpad van de Schelde. De 26km maakt eerst een lus naar de Kerkhoek om hun eerste rustpost in de startzaal te bereiken. De rustpost voor alle afstanden bevindt zich in het Parochiaal Centrum in Schelderode. Van hieruit maken de lange afstanden een lus naar de Boterhoek en de Bollaert in Melsen.

Hier en daar kunnen we de eerste resultaten zien van de natuurinrichtingswerken die in de Scheldemeersen uitgevoerd zijn door het Provinciebestuur in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en de Gemeente Merelbeke. Dit is een gebied van in totaal 346 hectaren op de rechteroever van de Schelde. Oorspronkelijk is het een open gebied met overwegend vochtige weilanden. Er wonen en broeden veel zeldzame watervogels zoals de pijlstaart, de smient en de wintertaling. Ook aan het waterpeil werd gewerkt wat zichtbaar is aan de afgegraven weiden langs de Langeweide die ‘s winters een watervlakte vormen en zo een paradijs zijn voor watervogels. Het natuurlijk systeem van hoge waterstand in de winter en dalende waterstand in de zomer moest hersteld worden. De Melsenbeek, die door het gebied stroomt werd grondig aangepakt. Het slib werd uit de beek geruimd en de oevers werden met een langzaam hellend vlak opnieuw ingericht. De werken zullen niet alleen de natuur in het gebied ten goede komen. Ook fietsers en wandelaars zullen volop van het heringerichte gebied kunnen genieten. De Langeweg werd eveneens aangepakt zodat het voor de fietsers beter rijden is. Met deze natuurinrichtingswerken wordt een prachtig stuk natuur in Merelbeke behoed van de ondergang.

Na de rustpost gaan alle afstanden langs de Schelderodemolen en volgens de gekozen afstand keren we terug via de Sint-Hendrikskerk of via het Kwenenbos naar onze startzaal in het Groenendal.

Het goede weer is besteld dus verwachten we jullie allen op onze organisatie.

Volgende afstanden kan men bewandelen: 6-8-12-15-20-25 km
Stacks Image 5