Op zondag 28 mei 2017 bezoeken we WSV De Korhoenstappers vzw in Oud-Turnhout die er hun Paterkenstocht inrichten. Oud-Turnhout is een Kempense gemeente in het noordoosten van de provincie Antwerpen die bestaat uit 3 grote woonkernen namelijk Centrum, Oosthoven en Zwaneven waar de startplaats gelegen is. Aangrenzende gemeenten zijn Turnhout, Kasterlee, Retie, Arendonk en Ravels. Van de inrichtende club kreeg ik een mooie gedetailleerde beschrijving van hun Paterskenstocht waaruit ik afleid dat vooral de natuurliefhebbers hier zeker aan hun trekken zullen komen.

Voor de Paterkenstocht zijn er verschillende afstanden. Al naargelang de gekozen afstand belanden de deelnemers in een heel afwisselend parcours, statige dreven, historische zandweggetjes, door weilanden en naaldbossen, heide en vennen, de prachtige natuur van Landschap De Liereman, het eerste stiltegebied van de Antwerpse Kempen, de rust en stilte van de priorij van Corsendonk, het natuurgebied Tikkebroeken en enkele oorlogsmonumenten. Kortom een ideale mix van uitbundig groen en zalige rust. Maar ook uitgestrekte boomgaarden kleuren het Oud-Turnhoutse landschap!

Het parcours van 4km is volledig verhard. Kies je voor deze afstand, dan krijg je rustige groene woonstraten onder de voeten.

Ga je 12 of 16km wandelen, dan kom je in Landschap De Liereman.

Dit is een prachtig natuurgebied van meer dan 500ha op het grondgebied van de gemeenten Oud-Turnhout en Arendonk. Een uniek gebied om de waarden van de Stille Kempen te leren kennen. Je vindt er het eerste stiltegebied van de Antwerpse Kempen. Je hoort er geen storend lawaai maar uitsluitend rustgevende, streekeigen geluiden van natuur en mens. Het Landschap De Liereman vormt een lust voor het oog: een mozaïek van onder meer hooilandjes, houtkanten, echelkuilen en gagelstruweel.

De afstanden 20, 25 of 32km leiden de wandelaar door de gebieden van Corsendonk en door natuurgebied Tikkebroeken. De benaming van de Paterkenstocht verwijst naar het religieuze verleden van Corsendonk. De geschiedenis van de priorij begint bij Maria van Gelre, dochter van Hertog Jan, tevens dame van Turnhout (1347-1399). Deze dame verrichtte goed werk voor de gemeenschap en gaf bovendien veel van haar bezittingen weg, waaronder Corsendonk. Dit was vooral bedoeld om haar plaats in de hemel te waarborgen. Kort na de stichting (1395) werd besloten dat Corsendonk bevolkt zou worden door reguliere kanunniken. Verder vinden we op het terrein naast het Vrouwenhuis en het Lekenhuis nog het Gastenhuis, dat vroeger dienstdeed als verblijfplaats voor reizigers.

Fernand Nédée kocht het landgoed in 1968. Hij wilde het complex op de juiste manier restaureren. De Vlaamse Overheid besloot bij te dragen in de restauratie van de gebouwen die daarvoor nog geschikt waren. Het grootste probleem was natuurlijk de financiering en het blijvend onderhoud van het hele domein. Daarom werd in 1975 besloten de priorij om te dopen tot conferentiecentrum. In de loop der tijd zijn daar nog aanvullende activiteiten bijgekomen waaronder hotel en gastronomie.

Vlaams Minister van Natuur heeft 10ha natuur in het natuurgebied Tikkebroeken erkend als natuurreservaat. Dankzij de erkenning komen er middelen vrij om de typische heidenatuur van één van de oudste natuurreservaten van ons land te herstellen. Heischapen en een herder zullen instaan voor de begrazing.

De Tikkebroeken is een typisch Kempense beekvallei, vlakbij de voormalige abdij van Corsendonk. Aan de oevers van de Rode Loop tref je elzenbroekbossen, wilgenstruweel en gagelstruweel aan. Verder van de beek groeit dopheide en op de nog hogere terreinen struikheide. Verspreid vind je natte vennen, die een belangrijke functie vervullen als waterbuffer na hevige regenval. De stukjes heide die nog resten worden uitgebreid, door de bovenste humuslaag af te schrapen wordt er licht en lucht gegeven aan de heizaden die nog altijd kiemkrachtig zijn en klaar zitten in de bodem. Een herder zal met zijn heideschapen de begroeiing van de heide kort houden.

Welke afstand je ook kiest, overal zal je merken dat ‘de appel’ in Oud-Turnhout heel wat te betekenen heeft. Na WOII besloot burgemeester Jan Roes om de ooit zo arme Oud-Turnhoutse zandbodem te beplanten met appelbomen en dat bleek dus een meesterlijk plan. Nu is Oud-Turnhout met zeven actieve telers de tweede grootste fruitteler van de provincie Antwerpen.

AANDACHT: Ook voor deze tocht verzamelen we aan de Topsporthal, Watersportbaan, om 7u30 en even later stopt de bus naar goede gewoonte ook te Gentbrugge aan de P&R van de E17.

AFSTANDEN: 4-7-12-16-20-25-32 KM