BUSREIS LOMBARDSIJDE - zondag 16 september 2018

Lombardsijde is een dorp in de provincie West-Vlaanderen en nadat het in 1971 fusioneerde met Westende maakt het sinds 1977 deel uit van de gemeente Middelkerke. Lombardsijde ligt aan de Vlaamse kust en telt ongeveer 1800 inwoners. De dorpskern ligt op anderhalve km van de zee en de bebouwing vormt één geheel met die van Westende.
Lombardsijde ontstond wellicht in de 12de eeuw als klein vissershaventje aan een kreek in de buurt van de Ijzermonding. Gedurende 2 eeuwen kende Lombardsijde bloei en faam en kreeg het zelfs stadsrechten. Door het verzanden van de kreek boette Lombardsijde aan belang in ten voordele van Nieuwpoort.
In de volgende eeuwen werd Lombardsijde ook weinig gespaard van oorlogs- en krijgsgewoel met als triest hoogtepunt de Slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600, tussen de Spaanse en Staatse legers, waarbij 4700 soldaten het leven lieten in de duinen en op het strand van Lombardsijde. De schade aan de infrastructuur was navenant. Ook in de eerste Wereldoorlog kreeg Lombardsijde het nog eens zwaar te verduren en werd het dorp bijna volledig vernield. Na 2 dagen bezetting door de Duitsers slaagde het 9de linieregiment erin het dorp te heroveren. Het regiment kreeg hiervoor een herdenkingsmonument op het Dorpsplein.
Zo bleef Lombardsijde tot eind 19de eeuw een bescheiden kustdorp dat leefde van visserij, land- en tuinbouw.
En nu gaan we wandelen. Wandelclub “De Duintrappers Westende” heeft parcours uitgekiend van 6-10-15-20-25 en 30 km.
De wandeling biedt alles wat de kust te bieden heeft: duinen, strand, polders, jachthaven, de zee, natuurreservaat “De Ijzermonding” al naargelang de gekozen afstand.
Ook de kleinste afstand wandelt doorheen het natuurreservaat De Ijzermonding. Dit wel op een kleiner gedeelte dan de andere afstanden. Dit natuurreservaat is het grootste natuurherstelproject ooit in Vlaanderen. De vroegere militaire marinebasis werd volledig ontmanteld en de natuur hersteld in de vroegere toestand. Strand, slikken, schorren en duinen maken deel uit van dit reservaat. 135 ha van dit biotoop wordt als Vlaams natuurreservaat beheerd. Het is dan ook een paradijs wat betreft fauna en flora. Regelmatig kun je er zeehonden spotten, de zilverreiger en de kluut zijn er geen zeldzaamheid en ook de rosse grutto, de kemphaan, de regenwulp, de goudplevier, de kanoetstrandloper, … komen hier rusten tijdens de trek terwijl andere, zoals de bergeend, de scholekster, de kleine plevier, … hier ook broeden.
Als typische plantengroei vind je er o.a. schorrekruid, lamsoor, zeekraal en zeewolfsmelk.
Langsheen het heraangelegde wandel- en fietspad en van op een aantal uitkijkpunten kan je genieten van het schorre- en slikkenlandschap.
Het gedeelte langsheen het strand komt voorbij de militaire basis Lombardsijde … hier krijg je een heerlijk stukje ongerept strand voorgeschoteld. De grotere afstanden trekken zelfs tot in Middelkerke. Dit langs rustige straten en golvende duinenpaadjes. Ook de polders, de overgang tussen duinen en binnenland, worden niet vergeten.
Met een deugddoend zonnetje erbij een flinke portie gezonde zeelucht opsnuiven en zo een dagje aan zee kan onze gezondheid enkel ten goede komen! Niet wachten en inschrijven maar.

We vertrekken aan de Watersportbaan ter hoogte van de Topsporthal, Zuiderlaan om 8u en even later halen we reizigers op onder het viaduct te Gentbrugge, Land van Rodelaan.